Taką Cię kocham moja Polsko

Kategoria: Konkursy Opublikowano: sobota, 01 sierpień 2015

Międzynarodowy Konkurs pt.: „Taką Cię kocham moja Polsko”

Stało się już egminową tradycją, że zapraszamy do udziału w konkursie, którego tytuł jest przewrotny, wieloznaczny, wielokierunkowy.

Termin przyjmowania prac konkursowych do 30 września 2015 roku – ogłoszenie wyników 10 października 2015 roku.

Od dłuższego czasu trwa zakulisowa dyskusja na temat naszej tożsamości, polskości Polaków, patriotyzmu i naszego miejsca w Europie, na świecie. W każdym zakątku Ziemi znajdziemy Polaka lub osobę mocno związaną z naszym krajem. Jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy Europejczykami o tożsamości polskiej … a jak się z tym czujemy? Jak to odbieramy?

 

Co to znaczy być Polakiem? Co to znaczy kochać Polskę? Jakimi jesteśmy Polakami, patriotami i co to oznacza we współczesnym świecie? Nie pytamy o zdanie polityków, chociaż i oni mogą wziąć udział w konkursie. Zadajemy to pytanie sobie, sąsiadom, dużym, średnim i wielkim, młodziutkim i tym dorastającym czy dorosłym. Zachęcamy do opowiedzenia o swej polskości dorosłych, i tych, którzy swe losy chcieli lub musieli związać z innym miejscem na Ziemi.

 

To konkurs dla Polaków, dla tych wszystkich, którzy w jakiś sposób czują się emocjonalnie związani z Polską.

 

Bez barier wiekowych, bez barier twórczych – piszemy, malujemy, gramy, śpiewamy i tworzymy dla siebie, dla naszej Polski.

 

Zachęcamy do pokazania Polski, jaką czujemy, widzimy, jaką tworzymy lub jakiej oczekujemy.

 

Każdy może wyrazić swe uczucia, odczucia, miłość, empatię, szacunek i inne budujące emocje związane z polskością i byciem Polakiem. To nie wstyd. To zaszczyt być, czuć się Polakiem i nie jest ważne czy na miejscu czy na końcu świata.

 

Czym dla najmłodszego dzieciaka jest bycie Polakiem? Jak o tym myślą młodzi i nieco starsi, jakimi uczuciami obdarzają Polskę dorośli? Jak wspominają Polskę swych młodzieńczych lat? Jakie są nasze oczekiwania wobec Polski i jak zamierzamy spłacić dług wdzięczności za Jej starania o nasze dobro?

 

Ta konkursowa dyskusja o Polsce i polskości może nam tylko pomóc zrozumieć Polskę XXI wieku – jej i nasze oczekiwania, jej i nasze pragnienia …

 

To bardzo prosty, a zarazem szalenie trudny przekaz … Kocham Cię Polsko – mimo wszystko i za wszystko…

 

 

Zaangażowanie w konkurs osób ze wszystkich kategorii wiekowych (od maluszka po staruszka) pozwala na spojrzenie na temat Polski, naszego patriotyzmu z perspektywy i poziomu wielu pokoleń. Daje możliwość integracji wszystkich środowisk od biznesu po kulturę, naukę i sport czy oświatę.

 

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie wszystkich, którzy w sposób kulturalny mają coś do powiedzenia w tej sprawie, a przewodnikiem niechaj będzie niniejszy regulamin.

 

 

Regulamin

 

Międzynarodowy Konkurs pt.: „Taką Cię kocham moja Polsko”

 

Celem konkursu jest pokazanie Polski w nowym wymiarze geopolitycznym. Mamy XXI wiek i wiele spraw się zmieniło w czasie ostatnich dziesięcioleci. Jakie jest nasze obecne spojrzenie na polskość, Polskę i patriotyzm. Integracja pokoleń i różnych środowisk to wyzwolenie potencjału twórczego małych i dorosłych mieszkańców gmin, Polonii oraz wszystkich, którym słowo Polska jest bliskie. Każdy z nas mieszka w jakiejś gminie ...

 

Celem konkursu jest pokazanie naszych obecnych poglądów na polskie tematy i klimaty - zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

 

Konkurs ma charakter otwarty. Kierowany jest do wszystkich, którzy kochają Polskę, są z nią emocjonalnie związani i chcą zabrać głos w sprawie obecnego wymiaru patriotyzmu, miłości do Ojczyzny, praw i obowiązków wobec Niej:

 • od maluszka po staruszka, czyli od przedszkola po Uniwersytet III wieku

 

 • do dzieci i tych, którzy czują się dziećmi, czyli młodzi ciałem i duchem

 

 • tych, co w kraju i tych, co znaleźli swe miejsce w innych kulturach i społeczeństwach

 

 

Konkurs ma za zadanie pokazać, jakie emocje budzi w nas słowo Polska, ojczyzna, patriotyzm. Czego od niej oczekujemy, co w zamian chcemy jej podarować? Konkurs pokaże także jak uległo przemianie spojrzenie na wszystko, co polskie J.

 

Konkurs jak zwykle kładzie nacisk głównie na dowcip, kulturę i pozytywne skojarzenia (krytycyzm tak, krytykanctwu mówimy nie). Podchodzimy do tematu ze zdrowym humorem, dystansem i realizmem.

 

Prace szkalujące, obrazoburcze, wyrażające niski poziom zarówno intelektualny, jak i artystyczny zostaną zdyskwalifikowane i tym samym nie będą brały udziału w konkursie.

 

Otrzymane oryginały prac posłużą, jako ozdoby do hospicjum, szpitali …

 

 

Kategorie artystyczne – dowolna twórczość artystyczna - od jednej do trzech prac artystycznych jednego Autora w każdej podstawowej kategorii twórczej:

 

A. Prace plastyczne – dowolna forma (malarstwo, fotografia, grafika komputerowa, wyklejanki, konstrukcje …)

B. Muzyka – utwory muzyczne i wokalne

C. Twórczość literacka (od poezji, prozy po referaty, wspomnienia, komiksy …)

D. Inne – niesklasyfikowane powyżej

 

1. Warunkiem przyjęcia pracy jest przesłanie scanu/zdjęcia  na poniższe e-maile:

                Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (awaryjny, gdyby zapchała się skrzynka www.egminy.eu)

 

 a oryginałów prac na adres:

 

          egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych

 

          Jadwiga Wierzbicka

 

          ul. Laskowska 38

 

          05-430 Celestynów

 

     Z dopiskiem na kopercie: „Taką Cię kocham moja Polsko”

 

 

Uwaga:

 

Obowiązkowo muszą być skany prac plastycznych.

 

Twórczość literacka koniecznie w postaci tekstowej – możliwej do kopiowania tekstu.

 

 

Warunki dla A - D:

 

1. Każdy uczestnik konkursu może przesłać do 3 prac w każdej kategorii

2. Łącznie jeden Uczestnik może przesłać do 12 prac konkursowych.

3. Każda praca oceniana jest indywidualnie.

4. Obowiązkowy scan/zdjęcie pracy plastycznej do 2 MB.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nadesłanych prac (bez obowiązku zwrotu Autorowi).

6. Dowolny charakter dzieła w każdej kategorii twórczej.

7. W konkursie mogą brać udział prace obcojęzyczne pod warunkiem dołączenia polskiej wersji/opisu lub streszczenia.

8. Zasadą konkursu jest zachowanie dystansu na wysokim poziomie artystycznym. Krytycyzm tak, krytykanctwu mówimy nie. Prace szkalujące, wyrażające żenująco niski poziom nie będą kwalifikowane do publikacji na portalu www.egminy.eu

Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych i nie będą brały udziału w konkursie.

9. Kategorie wiekowe konkursu (w przypadku uczniów należy podać klasę i rodzaj szkoły):

 • Przedszkole
 • Szkoła podstawowa I – III
 • Szkoła podstawowa IV – VI
 • Gimnazjum
 • Szkoła ponad gimnazjalna
 • Dorośli (powyżej 18 lat)

10. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć:

podstawowe dane autora, tj.:

 

    - Imię i nazwisko autora

 

    - Wiek (w przypadku dzieci i młodzieży obowiązkowo klasa)

 

   - Gmina, powiat, województwo, kraj

 

   - Dane kontaktowe: e-mail, telefon

 

   - Przynależność do placówki oświatowej / kulturalnej (nie jest obowiązkowe)

 

 

Dodatkowo dla wszystkich:  Zgodę na publikację dzieła na portalu www.egminy.eu

 

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia międzynarodowego konkursu „Taką Cię kocham moja Polsko” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz.926 ze zm.).

 

 - W przypadku osób niepełnoletnich – wypełnione oświadczenie Rodziców/ opiekunów prawnych) – załącznik na końcu regulaminu

 

 - Organizator Konkursu uznaje nadesłanie prac konkursowych za zgodę oraz akceptację niniejszego Regulaminu. Nadesłanie utworów oznacza automatyczną akceptację niniejszego Regulaminu przez dorosłych uczestników konkursu.

 

W przypadku braku zgody rodziców/opiekunów prawnych Organizator zastrzega sobie prawo do podawania inicjałów nieletniego Uczestnika konkursu (ochrona danych osobowych). Wyjątek stanowić będzie oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych wyrażające zgodę na podanie imienia i nazwiska dziecka, wieku i miejscowości.

 

Oświadczenie winno zawierać także telefon kontaktowy i e-mail.

 

Brak prawidłowo wypełnionego oświadczenia będzie skutkował podaniem inicjałów nieletniego Uczestnika konkursu (wzór oświadczenia w załączeniu).

 

11. Na portalu www.egminy.eu zostaną zaprezentowane tylko prace dopuszczone do konkursu (zakładka KONKURSY).

12. Prace znajdujące uznanie Jury, zostaną wyróżnione i nagrodzone.

13. W Konkursie przyznane zostaną nagrody w poszczególnych kategoriach:

Nagrodą samą w sobie dla każdego uczestnika jest umieszczenie pracy na www.egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych

 • Przedszkola i klasy I-III – wszystkie dzieci otrzymują dyplomy w wersji elektronicznej, a najciekawsze prace wyróżnione symbolicznymi nagrodami rzeczowymi
 • Dyplomy uczestnictwa w wersji elektronicznej do pobrania na portalu po zakończeniu konkursu

14. Zasady i Kategorie ocen Jury:

 • cztery miejsca pierwsze (po jednym dla każdej kategorii twórczej w każdej kategorii wiekowej) – nagrody rzeczowe i dyplomy (w wersji elektronicznej)

 

 • wyróżnienia dla najciekawszych prac – dyplomy w wersji elektronicznej i symboliczne nagrody rzeczowe

 

Ocena Egminowiczów / Internautów– najwyższa ilość łapek – dyplom w wersji elektronicznej, a ilość łapek jest brana pod uwagę przy ocenie Jury.

 

 • Autorzy najciekawszych prac mogą trafić do galerii Ludzi Ciekawych
 • Dyrekcja i opiekunowie/nauczyciele – wersja elektroniczna – dyplomy podziękowanie do pobrania na portalu po zakończeniu konkursu. 

15. Prace oceniane będą przez profesjonalną Komisję Konkursową stosowną do każdej kategorii twórczej konkursu.

16. Prace będą oceniane przez Jury za:

- Zgodność z tematem konkursu „Taką Cię kocham moja Polsko”

- Twórczy dystans do tematu  

- Indywidualność pracy

- Profesjonalizm, stosowny do wieku

17. Prace należy nadsyłać do 30 września 2015. (W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego, ale 10 października jest ostateczną datą ogłoszenia wyników – jeżeli prace dotrą zbyt późno Jury nie będzie miało realnej szansy oceny tych prac).

Wszystkie zakwalifikowane prace będą sukcesywnie umieszczane na portalu www.egminy.eu   w zakładce KONKURSY. Umożliwi to, Egminowiczom ocenę prac w miarę ich zgłaszania do udziału w międzynarodowym konkursie „Taką Cię kocham moja Polsko”

18. Ocena prac zarówno przez Jury, jak i Internautów trwać będzie do 8 października 2015 r.   

19. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 10 października 2015 r. - publikacja na portalu Organizatora konkursu.

20. Nagrody Organizator prześle pod adres podany e-mailem przez Laureatów.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w różnych publikacjach wydawanych przez portal www.egminy.eu. 

22.  Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac (wystawy, druki ozdobne, wydawnictwa książkowe i e-booki i inne gadżety egminowe.

23. Uczestnik przesyłając prace na konkurs akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

24. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 

 

Załączniki:

 

Wzór oświadczenia dla Rodziców  

 

 

egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych

 

Mojabancarella 31/07/2015

 

 

Dodaj komentarz


O nas

MOJABANCERELLA.com to portal o charakterze informacyjnym, gdzie staram się na bieżąco przekazywać Państwu informacje dotyczące Polonii włoskiej i nie tylko.

„Mojabancarella” – moja -, czyli nasza, każdego z osobna i - bancarella – słowo które stało się naszym spolszczonym tłumaczeniem słowa stragan, gdzie można znaleźć wszelkie dobro. 

ZAPRASZAM NA MOJABANCARELLA

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

  

Najnowsze artykuły

#likePolska

 
100 powodów, dla których lubisz Polskę – w rocznicę odzyskania niepodległości pokaż, za co lubisz Polskę
Mazury, Bieszczady, Gdańsk, Pałac w Wilanowie, a może polonez, toruńskie pierniki lub bociany? Pokaż, za co najbardziej lubisz Polskę. Zrób zdjęcie, nagraj film i 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości opublikuj wpis na Twitterze, Facebooku albo Instagramie z #likePolska.

 

Dominika Zamara zaprasza do Rzymu


Dominika Zamara serdecznie zaprasza mieszkańców Rzymu na koncert poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II. W sobotę 24 listopada 2018 roku w Rzymie, w Teatro del Pepe, o godz. 20.30 odbędzie się koncert „Perle di opere e musica sacra dedicate al Santo Padre Giovanni Paolo II”.


Najpiękniejsze utwory sakralne zaśpiewa Dominika Zamara a towarzyszyć jej będzie gitarzysta, Maestro Stanley Alexandrowicz.


Mojabancarella 10/11/2018

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w Rzymie

Stowarzyszenie Le Rondini zaprasza na Narodowe Czytanie “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, które odbędzie się w Rzymie 8 września 2018 roku, w siedzibie Ambasady RP w Rzymie.

8 września br. roku, w ramach akcji Narodowego Czytania, która ma na celu propagowanie bogactwa polskiej literatury oraz popularyzację czytelnictwa, cała Polska będzie czytać „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Nad odbywającą się już po raz siódmy akcją patronat honorowy objęła Para Prezydencka - Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

 

Święty Jan Paweł II w oczach dziecka

 

 

XIII edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Święty Jan Paweł II w oczach dziecka.

Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Dekanat Bielski zapraszają dzieci i młodzież do udziału w XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Święty Jan Paweł II w oczach dziecka.

 

Konkurs Wiedzy „Święty Stanisław Kostka. Patron Polski, dzieci i młodzieży”Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Le Rondini włączyło się w obchody Roku Świętego Stanisława Kostki., ogłaszając Konkurs Wiedzy „Św. Stanisław Kostka. Patron Polski, dzieci i młodzieży”. Współorganizatorem Konkursu jest Duszpasterstwo przy kościele św. Stanisława B.M. w Rzymie. Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej oraz Parafia św. Stanisława Kostki w Rostkowie.

 

Zlot Motocyklowy przy Kwaśnicy

 

 

Festiwal Kwaśnicy oraz Mojabancarella serdecznie zapraszają wszystkich miłośników motocykli, na Zlot Motocyklowy przy Kwaśnicy, który odbędzie się w Żywcu, w dniach 10 – 12 sierpnia 2018 roku.

Zlot Motocyklowy połączony jest z jubileuszem XV-lecia Festiwalu Kwaśnicy. Zlot rozpocznie się w piątek o godz. 16.00 mszą św. polową. W sobotę zapraszamy na Paradę Motocyklową ulicami Żywca, która wyruszy spod Amfiteatru i skieruje się na żywiecki Rynek, gdzie zaplanowany jest krótki postój a następnie powrót pod Amfiteatr.

 

XV Festiwal Kwaśnicy

 

 

Światowa Loża Smakoszy Beskidzkiej Kwaśnicy zaprasza serdecznie na jubileusz XV-lecia Festiwalu Kwaśnicy, który odbędzie się w Żywcu, w dniach od 10 do 12 sierpnia 2018 roku, na błoniach Amfiteatru pod Grojcem.

Pomysłodawczyni i organizator, sławnej na całą Polskę Kwaśnicy, Barbara Czul, o tegorocznym Festiwalu mówi, że będzie niepowtarzalny a program Festiwalu zostanie tak ułożony, aby każdy z uczestników znalazł w nim coś atrakcyjnego dla siebie – niezależnie od wieku oraz płci.

 

Beskidy Music Festival 2018

 

 

Maciej Maleńczuk, Sławomir i Smolik // Kev Fox to gwiazdy, które wystąpią na żywieckiej scenie podczas Beskidy Music Festival, który odbędzie się 16 – 17 czerwca 2018 roku, na Błoniach Amfiteatru pod Grojcem.

Organizatorami Beskidy Music Festival jest Stowarzyszenie Światowa Loża Smakoszy Beskidzkiej Kwaśnicy oraz portal Beskidy.News.